Anasayfa / Ekonomi / Banka Finansal Analizi ve Risk Yönetimi pdf oku

Banka Finansal Analizi ve Risk Yönetimi pdf oku

Banka Finansal Analizi ve Risk Yönetimi
Mevzuat ve raporlama standartları finansal tablolardaki verilerin oluşma şeklini ve değerleme usulünü belirlerken, zaman zaman güncel koşullara bağlı olarak gerçek finansal görünümden uzaklaşılmasına yol açabilecek değişikliklere de konu olabilmektedir. ‘Gerçekçi’ bir bakış açısı ve ‘risk odaklı’ bir yaklaşımdan beslenmeyen standart ve kuralların istikamet çizdiği veriler yanlış değerlendirmelere sebebiyet verebilmektedir. Kriz dönemlerinde yapılan düzenleme tadilleri ve izlenen yaklaşımlar nedeniyle kredi portföyü, menkul kıymetler ve bazı yasal rasyolar üzerinde kör noktalar oluşmaktadır. Kredi gibi banka ve müşteri arasında ya da menkul kıymet gibi varlık ve piyasa arasındaki ilişkiden kaynaklanan ‘gerçek’ riske ve ‘reel’ aktif kalitesine tesir etme gücü bulunmayan mevzuat tadilleri finansal raporlara konu ‘kaydi’ aktif kalitesi, kârlılık ve sermaye yeterliliği göstergelerini doğrudan etkilemektedir. Bu durumda sahip olunan ‘gerçek finansal profil’ ile finansal raporlara yansıtılan ‘kaydi finansal görünüm’ farklılaşmakta; gerçek riski örten kaydi görünüme dayalı karar ve davranışların gelecekte tezahür ettireceği beklenen ve beklenmeyen kayıplar bu farklılığın derecesi ve etkisine paralel bir boyuta tekabül etmektedir.
Sağlıklı bir finansal analiz; mevzuata uygun hazırlanan veri ve raporları dikkate almalı, fakat gerçekçi bakış açısı ve risk odaklı bir sorgulama ile görünenin ya da sunulanın ötesinde bir tahlili ortaya koymayı ve banka mali yapısının gelecekte alacağı şekil ve üreteceği sonuçlar için öncü sinyallere ulaşmayı hedeflemelidir. Kitapta; bankaların finansal sonuçlarının tabi olduğu muhasebe ve raporlama standartlarına ve risk yönetim esaslarına kapsamlı şekilde yer verilmiş, görünenin ötesini sorgulayan noktalara dikkat çekilmiş, analiz, değerlendirme ve yorumlarla içerik zenginleştirilmiştir. Bankacılık sektörü ve seçilmiş bankaların finansal veri ve denetim raporları üzerinden doğrudan ve sadece uygulamalı finansal analiz ve risk değerlendirmesi ise münhasıran son bölümde sunulmuştur. Konuların teknik olarak anlatımında muhasebe, denetim ve yönetim (karar verici) yaklaşımları yerine göre kullanılmakta; yorum, değerlendirme ve alternatif öneriler ise ağırlıkla risk odaklı bakış açısından, kısmen yönetim perspektifinden beslenmektedir.

Ayrıca Kontrol Et

Girişimcilik / Prof. Dr. Himmet Karadal pdf oku

Girişimcilik / Prof. Dr. Himmet KaradalGirişimcilik Bilgisi *İnovasyon Yetenekleri *Sosyal Sermaye ve Girişimcilik *Etik Değerler, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir