Anasayfa / Ekonomi / Endüstri 4.0’ın Rekabet Stratejileri ve Pazar Performansı İlişkisindeki Rolü pdf oku

Endüstri 4.0’ın Rekabet Stratejileri ve Pazar Performansı İlişkisindeki Rolü pdf oku

Endüstri 4.0’ın Rekabet Stratejileri ve Pazar Performansı İlişkisindeki Rolü
İçindekiler
Giriş
 
Kuramsal Çerçeve
Değişkenler Arası İlişkilere Yönelik Literatür Taraması
 
Araştırmanın Amacının Tanımı ve Önemi
Araştırmanın Kısıtlılıkları
Araştırmanın Ölçekleri
Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması
Araştırma Modeli ve Hipotezler
Faktör Analizi
Ölçeklerin Yapı Geçerliliği ve Güvenilirliği
 
Araştırmanın Örneklemine İlişkin Temel Özellikleri
Araştırmanın Kavramsal Modeline İlişkin Yapısal Eşitlik Modelinin Değerlendirilmesi
Aracı Etki Analizleri

Ayrıca Kontrol Et

Makroiktisat & Eleştirel Bir Kılavuz pdf oku

Makroiktisat & Eleştirel Bir KılavuzMakroiktisat, dünyanın bugün nasıl işlediğini kavrayabilmemiz için temel öneme sahip bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir