Anasayfa / Etiket Arşivleri: Dr. Şahin Karabulut oku

Etiket Arşivleri: Dr. Şahin Karabulut oku

Muhasebe Alanında Yaşanan Gelişmelere Bilimsel Yaklaşımlar pdf oku

Muhasebe Alanında Yaşanan Gelişmelere Bilimsel Yaklaşımlarİçindekiler BÖLÜM – Türkiye’de Riskin Erken Saptanması Komitesinin Etkinliği: BİST Kurumsal Yönetim Şirketleri Üzerine Nitel Bir AraştırmaBÖLÜM – Muhasebe Manipülasyonlarının Logit Model ile Tespit Edilmesi: BİST’te İşlem Gören İmalat Sektörü İşletmeleri Üzerinde Bir UygulamaBÖLÜM – Sermaye Şirketlerinde Borca Batıklık, Borca Batıklık Nedeniyle Konkordato İlan Edilmesi: Borca …

Devamını oku »

İşletmecilik, Pazarlama ve Kültür Perspektifinden Turizm pdf oku

İşletmecilik, Pazarlama ve Kültür Perspektifinden TurizmTürkiye’nin en önemli döviz girdisi sağlayan kaynaklarından birisi hiç şüphesiz ki turizmdir. Bu yönüyle küresel turizmden alınan payın artırılması ve bu alanda başat rolünün üstlenilmesi için turizm üzerine yapılacak bilimsel çalışmalar oldukça önemlidir. Bu kitapta da turizm, işletmecilik, pazarlama ve kültür gibi çeşitli yönleriyle bilimsel …

Devamını oku »

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1- İktisat Uygulamalarıİktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1- İktisat Uygulamaları pdf oku

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1- İktisat Uygulamalarıİktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1- İktisat UygulamalarıThe Validity of Debt Overhang Theory in Develeoping Countries The Validity of Wagner’s Law: The Case of Turkey Within the Framework of the Musgrave and Mann Models The Impact of Foreign Direct …

Devamını oku »

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 2-Maliye ve Finans Uygulamaları pdf oku

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 2-Maliye ve Finans UygulamalarıİçindekilerCountry – Comparative Analysis of the Impact of Level of Corruption on Foreign Aid at Quantile Level Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliği: Merkezi ve Doğu Avrupa (CEE) Ülkeleri İçin Bir Yaklaşım Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Yapısının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi Vergi Uyumu Analizinde …

Devamını oku »

Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar pdf oku

Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve AnlayışlarPhilips Eğrisi: Gelir Grupları İtibariyle Betimsel Bir Analiz Türkiye’de Siyasi İstikrar Ekonomi İlişkisi:  2002 Sonrasına Bir Bakış  Türkiye’de Gelir Hareketliliği: Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerine Etkisi Covid-19 Salgınının Türkiye Ekonomisine Sektörel Etkileri Koronavirüs Salgın Krizinin Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri İhracata Teşvikler Kapsamında Türkiye’nin Seçilmiş …

Devamını oku »

Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe pdf oku

Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, BütçeİçindekilerVergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Sorunsalı Vergilemenin Mali Amacının Gerçekleşmesinde Etkili Olan Faktörler Türk Vergi Sisteminde Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Özel Vergi Güvenlik Önlemleri Alkollü İçkilerin Vergilendirilmesi: Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değelendirme Çevre Kirliliğinin Bir Türü Olan Hava Kirliliği ve Havacılık Vergisi Küresel …

Devamını oku »

Kuramsal Anlamda Yönetim ve Strateji pdf oku

Kuramsal Anlamda Yönetim ve StratejiİçindekilerOpen Strategy: An Emergent Theoretical Perspective in Strategy Research and Practice The Role of Perceived Organizational Support in the Relationship between Digi-Agile Organizational Culture and Sustainable Competitive Advantage Malign orBenign: A Preliminary Study on the Different Faces of Dominance in Task-Oriented Groups Güç Temellerinin Güçlendirme Yoluyla İşle Bütünleşmeye Etkisi Uzun …

Devamını oku »

Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 1- Muhasebe pdf oku

Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 1- MuhasebeThe Effect of Accounting Information Systems on Companies  Adoption of the International Financial Reporting Standards in Emerging Economies: The Case of Turkey Muhasebenin Teorisi ve Tarihi Gelişimi Muhasebe ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanımının Önündeki Engeller ve Potansiyel Uygulama Riskleri Muhasebede Hile: Meslek Mensupları …

Devamını oku »

Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 2-Pazarlama-Organizasyon pdf oku

Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 2-Pazarlama-OrganizasyonİçindekilerCritical Theory and a Critical Approach to Marketing The Role of Brand Association Factors in Ensuring Brand Loyalty in the Online Environment Pazarlamanın Tanımı – Kapsamı ve Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler Pazarlamada Yaşanan Dijital Dönüşümler: Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Medya ve Gelecekte Dijital Pazarlama Siyasal Pazarlama Kapsamında Sosyal …

Devamını oku »

Turizm İşletmeciliği, Pazarlaması ve Ekonomisi pdf oku

Turizm İşletmeciliği, Pazarlaması ve Ekonomisiİçindekiler1-      Gossip in Hotel Businesses2-      Otel İşletmelerinde Organizasyon : Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar3-      Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim4-      Planlama ve Turizm5-      Nepotism as an Organizational Behaviour in Tourism Establishments6-      Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Endüstri 4.0 Uygulamalarına Bakış Açıları7-      Müzelerde Hizmet Kalitesinin Ölçümü : Musequal8-      Türkiye’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı …

Devamını oku »