Anasayfa / Etiket Arşivleri: GAZİ KİTABEVİ kitaplarını indir

Etiket Arşivleri: GAZİ KİTABEVİ kitaplarını indir

Sürdürülebilirlik Boyutuyla Muhasebe ve Finansman Araştırmaları pdf oku

Sürdürülebilirlik Boyutuyla Muhasebe ve Finansman Araştırmalarıİçindekiler İşletmelerde Sürdürülebilirlik Kavramı Kurumsal Sürdürülebilirliğin Öncesi ve Sonrası “Sürdürülebilirlik Raporlaması” ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Bir Analiz Kurumsal Sürdürülebilirliğin Bankacılık Sektörüne Etkisi Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeşil Muhasebe: Trabzon İli Örneği Denetim Komitesi Özelliklerinin Sürdürülebilirlik Raporları Üzerindeki Etkisi Çevresel Sürdürülebilirliğin Finansal Belirleyicileri: Türkiye’de Bir Uygulama BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde İşlem Gören Şirketlerin ENTROPİ ve MABAC …

Devamını oku »

Liderlik & Güncel Perspektifler pdf oku

Liderlik & Güncel PerspektiflerİçindekilerBÖLÜM – Dönüştürücü ve İşlemci LiderlikBÖLÜM – Stratejik LiderlikBÖLÜM – Vizyoner LiderlikBÖLÜM – Etik LiderlikBÖLÜM – Teokratik LiderlikBÖLÜM – Kültürel LiderlikBÖLÜM – Mütevazı LiderlikBÖLÜM – Otantik LiderlikBÖLÜM – Hizmetkar LiderlikBÖLÜM – Paternalistik LiderlikBÖLÜM – İntegral LiderlikBÖLÜM – Narsist LiderlikBÖLÜM – Karanlık Liderlik 

Devamını oku »

Sağlık Ekonomisinde Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar pdf oku

Sağlık Ekonomisinde Teorik ve Uygulamalı ÇalışmalarİçindekilerBÖLÜM I – Covid 19 Pandemisinin Enerji Piyasası Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi BÖLÜM II – Sağlık Ekonomisinde Blokzincir Uygulamaları BÖLÜM III – Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel Etkinlik ve Verimlilik Arayışı: E-Sağlık Uygulamaları Üzerinden Bir Değerlendirme BÖLÜM IV – Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü BÖLÜM V – …

Devamını oku »

Modern Pazarlama Yöntemleri ve Turizme Yansımaları pdf oku

Modern Pazarlama Yöntemleri ve Turizme Yansımalarıİçindekiler1.    BölümDijital Pazarlama Ve Turizme Yansımaları2.    BölümSosyal Medya Pazarlaması Ve Turizme Yansımaları3.    BölümEtkili Kişi(Influencer) Pazarlaması Ve Turizme Yansımaları4.    Bölümİçerik Pazarlaması Ve Turizme Yansımaları5.    BölümViral Pazarlama Ve Turizme Yansımaları6.    BölümSatış Ortaklığı Pazarlaması (Affiliate Marketing) Ve Turizme Yansımaları7.    BölümGerilla Pazarlama Ve Turizme Yansımaları8.    BölümAğızdan Ağıza Pazarlama Ve …

Devamını oku »

Covid-19’un Muhasebe ve Finans Yansımaları pdf oku

Covid-19’un Muhasebe ve Finans YansımalarıİçindekilerBÖLÜM – Covid-19 Pandemisinin Bireylerin Yatırım Kararlarına Etkisinin Nitel Veri Analiz Yöntemi İle İncelenmesiBÖLÜM – Covid-19 Salgınının Hisse Senedi Piyasası,Petrol,Altın ve Döviz İle İlişkisi: Gelişmiş Piyasalar Üzerinde Bir İncelemeBÖLÜM – Covid-19 Küresel Salgınının Ekonomik,Finansal ve Sektörel Etkileri Üzerine Bir DeğerlendirmeBÖLÜM – Covid-19 Döneminde E-İç Kontrol Sisteminin …

Devamını oku »

Covid-19 İzdüşümünde Ekonomik, Sosyal ve Politik Yazılar pdf oku

Covid-19 İzdüşümünde Ekonomik, Sosyal ve Politik YazılarİçindekilerCovid-19 Sürecinde Davranışsal İktisat Yaklaşımının Sağlık Politikalarına Uygulanması Pandemi Sürecinde Türkiyeli Göçmenler: Diasporaya Tutunmak ya da Diaspora ile Güçlenmek Koronavirüs Salgını ve Neoliberalizmin Tahribatı: Sağlık Sistemlerinin Çöküşü ve Güvence Açıkları Covid-19 Döneminde Din Kültürü Alanlarında Salgının Tarihi ve Toplumsal Boyutları Covid-19 Kapsamında Türkiye’de Alınan Vergisel Önlemler Covid-19 Pandemisinde Akademinin …

Devamını oku »

İşgücü Piyasalarında Kırılgan Kümeler pdf oku

İşgücü Piyasalarında Kırılgan Kümelerİçindekiler Dünya’da Ve Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne De Öğrenimde Yer Alan Gençler (NEET) İşgücü Piyasalarının Feminizasyonu Ve Türkiye Gözlemleri Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümündeki Akademisyenlerin Cam Tavan Sendromu Algısı Kadın Yoksulluğu Çözüm Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması Üzerine Tartışmalar Pozitif Ayrımcılık Bağlamında Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Eşitliği Emeklilikten Çalışmaya Geçiş: “Köprü …

Devamını oku »

Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler pdf oku

Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemelerİçindekiler Birinci Bölüm Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Üzerine Bir İnceleme İkinci Bölüm Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir uygulama Üçüncü Bölüm Kamu Teşvik ve Hibeleri Kapsamında Radikal İnovasyon Işığında Covıd-19 Döneminde AşıÇalışmaları : Ar-Ge Yatırımları Perspektifinden Bir Değerlendirme Dördüncü Bölüm Ters 9 ‘a Göre Finansal Araçların Ölçümü , …

Devamını oku »

Uluslararası Finans Araştırmaları pdf oku

Uluslararası Finans AraştırmalarıBölüm 1Küresel Finansal Sistemin Evrimi Bölüm 2Uluslararası Finansal Piyasal ve Finansal Araçlar Bölüm 3Kara Finans: Kara Para Aklamada Yöntemler ve Önleyici Tedbirler Bölüm 4Finansal Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: G20 Ülkeleri Örneği Bölüm 5Spot Döviz Piyasasında Sıçramalar: USD/TRY Örneği  Bölüm 6E7 Ülkelerinde Sermaye Piyasaları Gelişmişliği ile Döviz Kuru Volatilitesi Arasındaki İlişki Bölüm 7Covid-19 Salgınının …

Devamını oku »