Anasayfa / Etiket Arşivleri: GAZİ KİTABEVİ kitaplarını indir

Etiket Arşivleri: GAZİ KİTABEVİ kitaplarını indir

Ekonomi Üzerine Güncel Araştırmalar 1 pdf oku

Ekonomi Üzerine Güncel Araştırmalar 1İçindekiler:  Blockchain Teknolojisi ve Makro Düzeyde Finansal Etkileri Üzerine Bir AraştırmaBölgesel Kalkınma ve Turizm Sektörü: TR72 Bölgesi Üzerine Bir DeğerlendirmeEkonomik Karmaşıklık Endeksi ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişkinin Türkiye ve CEE Ülkeleri İçin AnaliziYenilenebilir Enerji Tüketimi ve Çevre Kirliliği: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir UygulamaOECD Ülkelerinde Likidite Riskinin Banka …

Devamını oku »

Finansal Performans Uygulamalı Çalışmalar pdf oku

Finansal Performans Uygulamalı ÇalışmalarTürkiye’de Tarim Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Finansal Analiz Tcmb Politika Faiz Kararlarinin Bist Likit Banka Endeksinde İşlem Gören Hisse Senetlerinin Piyasa Değerlerine Etkisinin Olay Çalişmasi Yöntemi Çerçevesinde İncelenmesi İkvan Borsa İstanbul (Bist) Perakende Ticaret Sektöründeki Zincir Marketlerin Finansal Performans Analizi Bist Metal Ana Endeksinde Yer Alan İşletmelerġn Finansal Performans …

Devamını oku »

Aksak Rekabet Piyasaları: Teori ve Uygulama pdf oku

Aksak Rekabet Piyasaları: Teori ve Uygulamaİçindekiler:  Bölüm İktisadi Analizde Tam Rekabet Kavraminin Gelişimi Bölüm Aksak Rekabet Piyasalarinin Tarihsel Gelişimi Bölüm Stratejik Firma Davranişlari: Atil Kapasite Yatirimi Bölüm Tam Ve Eksik Enformasyon Altinda Oligopol Modelleri Bölüm Oyun Teorisi Çerçevesinde Oligopol Piyasalarinda Denge Analizi Bölüm Alternatif Bir İdeal Olarak Yarişabilir Piyasalar Teorisi Bölüm Monopolcü Rekabet Teorisi Diş Ticaret Ve …

Devamını oku »

Muhasebe ve Denetimde Yeni Gelişmeler & Seçme Konular pdf oku

Muhasebe ve Denetimde Yeni Gelişmeler & Seçme KonularDenizyolu Taşimaciliğinda Ab Ets İşlemlerinin Karbon Muhasebesine Etkisi “Sosyal Denetim” Kavramina Genel Bakiş Ve Web Of Science (Wos) Kapsaminda Bir Bibliometrik Analiz Muhasebe Ve Finansal Raporlamada Güncel Trendler Bir İç Sistem Olarak Üçlü Hat Modeli  Blok-Zincir Teknolojisi Ve Muhasebe Süreçlerine Etkileri Bağimsiz Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarin Banka Kredisi …

Devamını oku »

İktisat ve Finansta Makine Öğrenmesi pdf oku

İktisat ve Finansta Makine Öğrenmesiİktisat ve Finans Literatüründe Makine Öğrenmesinin Yeri: Bilimetrik Bir Analiz Covid-19 Pandemisi Döneminde Borsa İstanbul’un Piyasa Etkinliği ve Bilgi Paylaşımı Üzerine Destek Vektör ve Rassal Orman Regresyonu ile Borsa Endeks Değerlerinin Tahmini Avrupa İklim Politikaları ve Çevre, Enerji, Gelir İlişkisi: Kernel Tabanlı Düzenlileştirilmiş En Küçük Kareler Tahmin Edicisi Uygulaması Altın …

Devamını oku »

İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım II pdf oku

İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım IIİçindekiler: Bireylerin Paraya Ve Döviz Kuruna Yönelik Tutumlarının Dürtüsel Satın Alma Davranışlarıüzerindeki Etkisi: Black Frıday ÖrneğiPaylaşım Ekonomisinde İş Birlikçi Tüketim Davranışı Ve Online TüketicilerDuygulanım KısayoluWellbeıng Alışkanlıklarının Tüketim Davranışlarına Etkisinin Hedonik Perspektiften İncelenmesiSabri Ülgener’in Tespitleri Üzerinden Türk Toplumunun İktisadi DavranışlarınınDeğerlendirilmesiİktisadi Kararların Davranışsal İktisat Çerçevesinde Ele Alınması Karar Vermede Sürü …

Devamını oku »

İktisat ve Finans Yazınında Güncel Eğilimler pdf oku

İktisat ve Finans Yazınında Güncel EğilimlerTürkiye’de İşgücü Piyasasında Kadın Altın Spot Ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2013-2022 Dönemi Türkiye Uygulaması Bankacılık Riskleri Ve Risk Yönetimi Tarımsal Ticari Serbestleşme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz (1987-2020) Yükselen Ekonomilerde Vergi Gelirlerini Etkileyen Etmenlerin Dinamik Panel Veri İle Analizi Uluslararası Muhasebe Standartlarında …

Devamını oku »

Multidisipliner Yaklaşımla Ekonomi pdf oku

Multidisipliner Yaklaşımla Ekonomiİçindekiler BÖLÜM Endüstri 4.0 ve Döngüsel Ekonomi: Akıllı Döngüsel SistemlerBÖLÜM Türkiye Ekonomisinde Covid-19 Sonrası Değişen Piyasa Alışkanlıkları Çerçevesinde Serbest ve Uzaktan İçerik Yazarlarının İş Hayatı Dengesi Üzerine Bir AraştırmaBÖLÜM Nörobilimin Davranışsal Finans Çalışmalarındaki Yeri Ve ÖnemiBÖLÜM Rusya’nın Enerji Politikası ve Arktik Bölgesinde Güç DengeleriBÖLÜM Nepotizmin Örgütsel Bağlılık ve Ekonomik …

Devamını oku »