Anasayfa / Etiket Arşivleri: GAZİ KİTABEVİ oku

Etiket Arşivleri: GAZİ KİTABEVİ oku

Maliye Yazıları & Teori – İktisat – Politika pdf oku

Maliye Yazıları & Teori – İktisat – Politikaİçindekiler Türkiye’de Vergi Açığı, Vergi Canlılığı ve Ekonomik KonjonktürVergilemenin İdari Maliyetleri ve Türkiye’deki DurumÇevre Vergilerinin Karbondioksit Emisyonu Üzerideki Etkisi Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Panel Veri AnaliziYükseköğretim Burs ve Kredilerinin Eğitimde Fırsat Eşitliğine Etkisi: Bursa İli AraştırmasıMali Risk Analizi Çerçevesinde Kamu Borçlanmasında İlk Günah Sendromu: …

Devamını oku »

Çeşitli Sektörler Bağlamında Davranışsal Finans Uygulamaları pdf oku

Çeşitli Sektörler Bağlamında Davranışsal Finans UygulamalarıBankacilik Sektör Çalişanlarinin Perspektifinden Finansal Okuryazarlik: Metaforik Bir ÇalişmaFinansal Risk Toleransi Ve Finansal Davraniş Ilişkisi: Sigorta Acentesi Çalişanlari Üzerine Bir UygulamaFinansal Stres: Sağlik Çalişanlari Üzerine Bir UygulamaZihinsel Muhasebenin Muhtemel Açiklayanlari: Para Sevgisi, Finansal Risk Eğilimi Ve Kontrolü Kaybetme KaygisiGirişimcilik Eğiliminin Finansal Iyi Olma Haline Etkisi: …

Devamını oku »

Bilimsel Açıdan Yönetim – Strateji – Organizasyon Konuları pdf oku

Bilimsel Açıdan Yönetim – Strateji – Organizasyon Konularıİçindekiler Applying the Theory of Mind to OrganizationsReputation Management in Organizations as a Strategy Development ToolGreen Logistics Applications and Ambidextrous Logistics OrganizationsA Phenomenological Study of Academy MobbingYerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye Üzerine Bir İnceleme İşletme Yönetimi Açısından Sanal Organizasyonlara Güncel Bir …

Devamını oku »

Ulusal ve Küresel Ölçekte Tüm Yönleriyle Pazarlama pdf oku

Ulusal ve Küresel Ölçekte Tüm Yönleriyle Pazarlamaİçindekiler A Bibliometric Research on Corporate Social Responsibility (CSR)Consumption, Society and Cultureİnsanları Taklit Eden Teknolojiler Bağlamında Pazarlama 5.0Pazarlama İletişimi ve Pazarlama İletişim Aracı Olarak Sosyal MedyaSosyal Medya Etkileyicileri ve Marka YönetimiGizli Kalan Kararlar: NöropazarlamaCovid-19 (Koronavirüs) Çağında Tüketicilerin KorunmasıTalha BAYIR Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerinde Ünlü Etkileyicilerden …

Devamını oku »

Muhasebe Süreçleri ve Gelişmeleri pdf oku

Muhasebe Süreçleri ve Gelişmeleriİçindekiler Kripto Paralı İşlemlerin MuhasebeleştirilmesiKripto Varlıkların Muhasebe Denetimi: Bir Model ÖnerisiÇevre Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım: Malzeme Akış Maliyet MuhasebesiTaşıyıcı Bitkilerin Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde İncelenmesi ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağına Göre MuhasebeleştirilmesiKaravan Üretim İşletmelerinde Maliyet Sistemi: Sipariş Maliyet Yöntemine Yönelik Bir Uygulamaİşletmelerin Kullandıkları Muhasebe …

Devamını oku »

İşsizlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Kıskacında Dünya pdf oku

İşsizlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Kıskacında DünyaKüresel Eşitsizlikteki Eğilimler Gelir Eşitsizliğinin İnsani Gelişme Endeksi Üzerindeki Etkisi: Oecd Ülkeleri İçin Bir Analiz Orta Gelir Tuzaği Ve Yakinsama: Alt Orta Ve Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Ampirik Bir İnceleme Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Avrupa Birliği’ne Üye Ve Aday Ülkelerin Ekonomik Performansinin Karşilaştirmali Analizi D-8 …

Devamını oku »

İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi pdf oku

İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesiİçindekiler Türkiye’de Bütçe Açıklarının Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir DeğerlendirmeTürkiye’de Yatırım Teşviklerinin Bölgesel ve Sektörel Açıdan İncelenmesiGeç Endüstrileşme Sürecinde Teknolojik Yetenek Birikimi: Tayvan Ar-Ge İşbirlikleri ModeliTürkiye’nin E-7 Ülkeleri ile Dış Ticaretinin Betimsel Bir AnaliziTürkiye’nin İşgücü Yapısının D-8 Ülkeleri ile KarşılaştırılmasıTürkiye Ekonomisi İçin Döviz Kuru ile Dış …

Devamını oku »

Ampirik Yöntemlerle İktisadi ve Finansal Çözümlemeler pdf oku

Ampirik Yöntemlerle İktisadi ve Finansal Çözümlemelerİçindekiler Demand Regime of Turkish EconomyTürkiye’de Finansallaşma ve Doğal Kaynak Bolluğu Arasındaki İlişkiDoğrudan Yabancı Yatırımlar ve CO2 Emisyonu İlişkisinin Frekans Analizi ile Modellenmesi: Türkiye Üzerine Ampirik BulgularTürkiye’de Net Hata Noksan Hesabını Etkileyen UnsurlarTürkiye’de Döviz Kuru, Faiz ve Para İkamesi İlişkisiFinansal İstikrarsızlığın Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün …

Devamını oku »