Anasayfa / Etiket Arşivleri: GAZİ KİTABEVİ oku

Etiket Arşivleri: GAZİ KİTABEVİ oku

Yeni Milat : Covid-19 İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle pdf oku

Yeni Milat : Covid-19 İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyleİçindekiler Gelir Dağılımı ve ĠĢsizlik Temelinde COVID-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri: Avrupa Birliği ve Türkiye Özelinde Salgının Ġktisadi SonuçlarıCOVID-19’un Uluslararası Ticaret ve Diğer Temel Makro Göstergeler Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri AnaliziCOVID-19 Pandemi Krizinin Ekonomik ve Finansal Etkileri: G-7 ve Kırılgan BeĢli Ülkelerinin KarĢılaĢtırmalı AnaliziCOVID-CDS-COVID …

Devamını oku »

Güncel Sosyal Politika Tartışmaları pdf oku

Güncel Sosyal Politika Tartışmalarıİçindekiler Sosyal Bir Sorun Olarak Dünyada ve Türkiye’de Palyatif Bakım YaklaşımlarıYaşlılığa Bağlı Bakıma Muhtaçlık Sorununa Karşı Bakım Güvence Sistemi: İsviçre ÖrneğiSağlığın Sosyal Bir Belirleyicisi: Sağlık Hizmetlerine ErişimCovid-19 Salgını Sürecinde Ailelerin Ekonomik ve Sosyal Sorunları Üzerine Nicel Bir Çalışma: Sultangazi ÖrneğiCovid-19 Pandemisi Sürecinde Göçmenler ve Sosyal Hizmet UygulamalarıKadına Yönelik …

Devamını oku »

Multidisipliner Yaklaşımla Hile Riski Farklı Teoriler, Farkındalık ve Önlem Analizleri pdf oku

Multidisipliner Yaklaşımla Hile Riski Farklı Teoriler, Farkındalık ve Önlem Analizleriİçindekiler İşletmelerde Hile Denetiminin Tespitinde Yenilikçi YaklaşimlarOrganik Üretimde Pazarlama Uygulamalari Ve Hile Riski: Tüketici Tercihlerine YansimasiHilelerin Ortaya Çikarilmasinda Adli Muhasebecilik Mesleğinin RolüPiyasa Dolandiriciliği Ve Türleri: Borsa İstanbul’da AraştirmaKüreselleşme, Finansal Yatirimlar Ve Finansal Yatirim ManipülasyonlariBağimsiz Denetçinin Hileye Karşi Sorumluluğu Ve Hile DenetimiMuhasebe Manipülasyonu …

Devamını oku »

Turizm Pazarlamasında Dijital Dönüşüm pdf oku

Turizm Pazarlamasında Dijital Dönüşümİçindekiler Dijital PazarlamaTurizm İşletmelerinde Arama Motoru OptimizasyonuArama Motoru PazarlamasiGelen Kutusu Savaşlari: Turizm Sektöründe E-Posta PazarlamasiTurizm Sektöründe Mobil PazarlamaTurizm Sektöründe Sosyal Medya Pazarlamasiİçerik PazarlamasiFijital PazarlamaTurizm Sektöründe Büyük VeriTurizm Sektöründe Dijital Finans Teknolojileri

Devamını oku »

İktisadi, Mali ve Finansal Konulara Teorik Bakış Açıları pdf oku

İktisadi, Mali ve Finansal Konulara Teorik Bakış Açılarıİçindekiler Döviz Kuru Geçişkenliğini Etkileyen FaktörlerDöviz Kuru Riskine Teorik Bir Bakış: Riskin Ölçülmesi ve Korunma YöntemleriYeni Nesil Yatırım ve Tasarruf Aracı Olarak Kripto ParalarPara Politikası ve Gelir EşitsizliğiKayıt Dışı Ekonomi Üzerine NotlarDış Ticaret Dengesi ve Dış Ticaret Haddi Arasındaki İlişki Üzerine Teorik Bir Yaklaşım: …

Devamını oku »

Pazarlama ve Organizasyon Perspektifinden Kuramlar ve Tartışmalar pdf oku

Pazarlama ve Organizasyon Perspektifinden Kuramlar ve Tartışmalarİçindekiler Assessing Strategic Positioning of E-Commerce Sites: Analysis of Turkish Retail MarketParallel Import and Gray Marketing Differentiation: A Review on Consumer PreferencesPazarlama Odaklı Yaklaşım ile Karar Verme Teorilerine Kavramsal BakışAtfetme Teorisi: Pazarlama Literatürü Açısından Bir İncelemeGeri Kazanıma Pazarlama BakışıYeşil Pazarlama Örnekleri ve Yeşil Aklama StratejileriAşırı …

Devamını oku »

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar pdf oku

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalarİçindekiler Türkiye’de Turizm – Büyüme İlişkisi: Asimetrik Kantil Regresyon AnaliziTürkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Fourier Yaklaşımı ile AnaliziSağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Karşılaştırmalı Ekonometrik Bir AnalizEkonomik Büyüme Üzerinde Ticaretin Yaygın ve Yoğun Marjlarının …

Devamını oku »

Maliye Alanında Ulusal ve Küresel Değerlendirmeler : Teori, Politika ve Hukuk pdf oku

Maliye Alanında Ulusal ve Küresel Değerlendirmeler : Teori, Politika ve Hukukİçindekiler Sürdürülebilir İktisadi Büyüme Ve Kalkınmaya Yönelik Yeşil Maliye Politikası Uygulamaları: Türkiye ÖrneğiTürkiye’de Bütçe Harcama Esnekliği Ve Mali Demokrasi Seviyesinin GelişimiTürkiye’de Dijital Hizmet Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi2006-2020 Dönemi Türkiye’de Çevre Temizlik VergisiCovıd-19 Salgını Ve Yeşil Vergi PolitikasıDevletin Ve Mükelleflerin Borçlanma Maliyetleri Çerçevesinde …

Devamını oku »

Muhasebe Konularında Bilimsel Yaklaşım ve Araştırmalar pdf oku

Muhasebe Konularında Bilimsel Yaklaşım ve AraştırmalarMuhasebe Teorilerine İlişkin Yaklaşımların ve Sınıflandırmaların İncelenmesiHastanelerde Muhasebe Sistemine Genel Bir BakışLojistik Faaliyetlerinde Muhasebe İşlemleriSigorta İşletmelerinde Gölge MuhasebGünümüz Dünyasında Uluslararası Muhasebe Standartlarının EntegrasyonuEndüstri 4.0 Ortamında Muhasebe Bilgi Sistemi ve Muhasebe Bilgi Kalitesi Üzerine Bir DeğerlendirmeStrateji ve Performans Odaklı Organizasyonlarda Performans Ölçüm Araçları Olarak Dengeli Ölçüm …

Devamını oku »

Teoriden Pratiğe Muhasebe Eğitimi pdf oku

Teoriden Pratiğe Muhasebe Eğitimiİçindekiler Muhasebe Eğitiminde Güçlükler ve Önerilerİşletme Bölümü Müfredatlarının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı IES-2 Açısından İncelenmesiTeknolojik Öğrenme ve MuhasebeMuhasebe Eğitiminde Dijitalleşme ve EtkileriMuhasebe Mesleğindeki Değişimin Muhasebe Eğitimine YansımalarıMuhasebe Mesleğinde Yeni Uzmanlık Alanları ve BelgelendirmeleriMuhasebede KariyerMuhasebe Eğitiminde KaliteSağlık Yönetimi Bölümlerinde Muhasebe Eğitimi; Öğrencilerin Muhasebe Ders Başarılarını Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir …

Devamını oku »