Anasayfa / Etiket Arşivleri: Kolektif oku

Etiket Arşivleri: Kolektif oku

Örnek Olaylarla Dijital Pazarlama Yönetimi pdf oku

Örnek Olaylarla Dijital Pazarlama YönetimiBİRİNCİ BÖLÜM DİJİTAL PAZARLAMANIN GELİŞİMİ VE PAZARLAMA 5.0 İKİNCİ BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERDE DİJİTAL PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMETLERE YÖNELİK DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ BEŞİNCİ BÖLÜM DİJİTAL TÜKETİCİ DAVRANIŞLAR ALTINCI BÖLÜM DİJİTAL PAZARLAMA KARMASI VE YÖNETİMİ YEDİNCİ BÖLÜM DİJİTAL PAZARLAMANIN ETİK, YASAL VE MAHREMİYET BOYUTLARI    SEKİZİNCİ BÖLÜM DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ DOKUZUNCU …

Devamını oku »

Örgüt Kuramları Perspektifinden Örgüt Stratejileri pdf oku

Örgüt Kuramları Perspektifinden Örgüt Stratejileri1. Kaçış Temelli Uluslararasılaşma: Kavramsal Bir İnceleme 2. Sosyal Sermaye Kuramı Bağlamında Örgütlerin Uluslararasılaşması 3. İhracat Pazarlama Karması Stratejilerinin Koşul Bağımlılık Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi 4. Kobi’lerde İhracat: Kurumsal Kuram ve Kaynak Bağımlılığı Kuramı Perspektifleri 5. Kaynak Bağımlılığı Kuramı Bağlamında Havacılık Sektöründe Stratejik İttifaklar 6. Örgüt Ekolojisi Kuramının Stratejiye Bakış Açısı 7. Çeşitlendirme …

Devamını oku »

Risk Yönetimi: Teori ve Uygulamalar pdf oku

Risk Yönetimi: Teori ve UygulamalarBİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL BAŞARISIZLIK RİSKİNİN FİNANSAL PERFORMANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST TEKSTİL ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İKİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ PORTFÖYLERDE RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) ÖLÇÜMÜ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM RİSKE MARUZ DEĞER – GETİRİ İLİŞKİSİ: BİST BANKA PORTFÖYÜ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ, RİSKLERİ VE RİSK YÖNETİM …

Devamını oku »

Borsanın Karmaşası Karışıklığın Karmaşası İçin Küçük Kitap pdf oku

Borsanın Karmaşası Karışıklığın Karmaşası İçin Küçük KitapBu kitap yazıldığında hisse senedi satışı ve spekülasyonunun geçmişi henüz bir yüzyılı bile bulmamıştı. 1688’de yazıldı ancak içeriği hala herhangi bir finansal piyasa için oldukça güncel. Bu nedenle de şüphesiz borsanın en büyük klasiklerinden biri olmayı sürdürüyor. Kitapta, bir filozof, bir tüccar ve hissedar …

Devamını oku »

Güncel Ekonomik Sorunlar 6 : Enflasyon Çıkmazı pdf oku

Güncel Ekonomik Sorunlar 6 : Enflasyon ÇıkmazıEnflasyon sabit gelirlilerin satın alma gücünü eritirken gelir ve servet dağılımının daha da bozulmasına yol açıyor. Enflasyon ile sınıflar arasında kaynak transferi gerçekleşiyor: Zengin daha zengin olurken diğerleri fakirleşiyor. Enflasyonun yarattığı köpük rasyonel kararlar almanın önünde engel oluştururken, gelecekte ilgili belirsizlikleri artırıyor ve beklentilerin bozulmasına …

Devamını oku »

Dikkat ve Görsel Algı Evde Eğitim Seti pdf oku

Dikkat ve Görsel Algı Evde Eğitim Seti Dikkat ve görsel algı çalışmaları; beynin belli bir odak noktasına yoğunlaşmasını, sunulan görseller üzerinde seçici dikkatin aktif hâle getirilmesini ve gelişmesini destekleyen çalışmalardır.Hazırlamış olduğum kitabım ile çocukların akademik performanslarının artırılmasına, dikkat ve konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesine, öz düzenleme ve organizasyon yeteneklerinin desteklenmesine katkı sunmayı …

Devamını oku »

Günümüz Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Büyük Tehlike: Farklı Cinsel Kimlik Yönelimleri pdf oku

Günümüz Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Büyük Tehlike: Farklı Cinsel Kimlik Yönelimleri Son dönemde Batı’da ve Amerika’da olduğu gibi ülkemizde de gençlerin normal dışı cinsel eğilimlere teşvik edildiği görülüyor. Sanal âlemde, çeşitli tv platformlarında, yazılı ve görsel medyada eşcinselliği sıradanlaştırıcı, hatta teşvik edici yayın ve paylaşımların sayısı arttı. Gençlik her taraftan …

Devamını oku »