Anasayfa / Etiket Arşivleri: PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI kitaplarını indir

Etiket Arşivleri: PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI kitaplarını indir

Yol Kitabı pdf oku

Yol Kitabıİnsanoğlunun medeniyet tarihindeki yolculuğunda en gözeçarpan unsurlardan birisi yoldur. Her yol Roma’ya çıkar düsturuyla yola çıkan Roma, fethettiği toprakların hepsine ulaşımı sağlayacak yollar yapmıştı; çünkü biliyordu ki gidemediğin yer senin değildir.Ticaret tarihinin aslında mihenk taşları olan iki yol BaharatYolu ve İpek Yolu, Doğu dünyası ile Batı dünyasının birbirini tanımasını, kaynaşmasını, sadece meta …

Devamını oku »

Sosyoloji ve Ekonomi pdf oku

Sosyoloji ve EkonomiToplumlar sürekli gelişim ve değişim içindedir. Bu değişimden toplumsal yapının bütünü etkilenmektedir. Toplumsal yapı ise aile, eğitim, ekonomi, siyaset, sağlık ve hukuk gibi temel kurumlardan oluşmaktadır. Kurumlardan birisinde meydana gelen değişimler diğer kurumu hatta bütün olarak sosyal yapının tamamını etkilemektedir. Bu etkiyi ve değişimi izah edebilmek için tek …

Devamını oku »

Turizm İşletmelerinde Ekolojik Sürdürülebilirlik & Uygulamadan Örnekler pdf oku

Turizm İşletmelerinde Ekolojik Sürdürülebilirlik & Uygulamadan ÖrneklerEkoloji teriminin kökeni Yunanca’da ev anlamına gelen ‘oikos’ sözcüğüne dayanmaktadır. Bilim dünyasında ilk kez Alman Zoolog Ernst Haeckel tarafından ‘ekologie’ sözcüğüyle 1869 yılında kullanılan ekoloji teriminin, ayrı bir bilim olarak kabulü ise 1900’lü yıllara rastlamaktadır. Ekoloji, canlıların birbiriyle ve canlı cansız çevreleriyle ilişkilerini inceleyen …

Devamını oku »

Mut Ekonomisi pdf oku

Mut EkonomisiMut, Türkiye’de meyve üretim alanları açısından Türkiye’nin önde gelen ilçelerden biri konumundadır. İlçemiz özellikle “Mikroklima İklim” özelliği açısından kendini diğer bölgelerden ayırmaktadır. Mersin ilinin bitkisel üretim değeri ile ön plana çıkmasında en önemli paya sahip ilçelerden biri konumundadır. Türkiye’de hızla azalan ekilebilir tarımsal alanlara karşın, Mut ilçesinde tarımsal ekilebilir …

Devamını oku »

Üretim Yönetimi ve Pazarlamada Güncel Araştırmalar & Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Kriz Bağlamları pdf oku

Üretim Yönetimi ve Pazarlamada Güncel Araştırmalar & Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Kriz BağlamlarıBilgi çağında bilginin kullanımını -yeniden- farklılaştırarak toplum ve/veya ekonomik-politik yapılar için farklı bir hale getiren, en önemlisi bilgiyi hızlandıran süreç içerisinde üretim ve üretimin mütemmim cüzü pazarlama da çok farklı bir boyuta taşınmış durumdadır. Üretim ve pazarlama süreçleri artık …

Devamını oku »

Eğitim Felsefesi Bağlamında Kariyer Planlaması pdf oku

Eğitim Felsefesi Bağlamında Kariyer PlanlamasıCanlı varlıklar arasında insanın muazzam bir donanımı vardır. Bu donanımın en ayırt edici yönü ise insanın biyopsişik bir varlık olmasıdır. İnsanı diğer canlı varlıklarından ayırt eden ve onu ön plana çıkaran; akıl sahibi olması, medeniyet yaratan, bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri sağlayan, kültürü yaratan ve düşünen bir …

Devamını oku »

Argo pdf oku

ArgoKonu ne olursa olsun, bir alışkanlıktır, sebep sorulur: “Neden?” “Neden argo?” Buna cevabım: Neden olmasın? Argo, dilin en dinamik alanı, en yaratıcı zemini. Üstelik, azımsanmayacak bir argo kültürümüz var. Ancak, bu alanı gerek kavram açısından gerekse günlük hayata inerek malzeme derlemek bakımından biraz ihmal etmişiz. Argo kitabında argo üzerinde kavram …

Devamını oku »

Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla Şırnak pdf oku

Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla ŞırnakŞırnak, binlerce yıla dayanan tarihi, Mezopotamya topraklarını bereketlendiren Dicle nehri ve insanlığın ikinci babası olan Hz. Nuh aleyhi selamın gemisine konaklık eden misafirperver Cudi dağı ile önemli bir tarihsel ve kültürel mirasa sahiptir. Bu kadim kültürden beslenen birçok bilim insanı, bilimin gelişimine sessiz ama büyük …

Devamını oku »

Ekonomik ve Finansal Krizlerin Reelsektör Dönen Varlıkları Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği ve Şeçili Ülkelerle Karşılaştırması pdf oku

Ekonomik ve Finansal Krizlerin Reelsektör Dönen Varlıkları Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği ve Şeçili Ülkelerle KarşılaştırmasıReel sektör krizleri, mal ve hizmetler piyasalarında yani üretimde daralma şeklinde görülebilir. Anılan krizler küreselleşmenin de etkisiyle toplumsal yaşam üzerinde önemli sonuçlar yaratmaktadır. Bu   nedenle tüm ülke ekonomi yönetimlerinin, krizlerin yaşanmaması için önlemler alması, toplum fertlerinin, …

Devamını oku »

Ekonomik Özgürlükler İle Refah Arasında Gelir ve Mekan İlişkisi pdf oku

Ekonomik Özgürlükler İle Refah Arasında Gelir ve Mekan İlişkisiİnsanın en tabii hakkı yaşama hakkıdır. Doğumla birlikte kazanılan bu hak zaman içinde iyi bir yaşam sürebilmek adına çeşitlenir ve zenginleşir. Yaşamını idame ettirmek için uğraş veren insanoğlu önceleri özgür bir hayat için mücadele ederken, zamanla özgürlüğün etkilediği alanların da çeşitlenmesiyle birlikte …

Devamını oku »