Anasayfa / Ekonomi / İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 2-Maliye ve Finans Uygulamaları pdf oku

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 2-Maliye ve Finans Uygulamaları pdf oku

İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 2-Maliye ve Finans Uygulamaları
İçindekiler
Country – Comparative Analysis of the Impact of Level of Corruption on Foreign Aid at Quantile Level
 
Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliği: Merkezi ve Doğu Avrupa (CEE) Ülkeleri İçin Bir Yaklaşım
 
Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Yapısının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi
 
Vergi Uyumu Analizinde Komşuluk Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Deneysel Bir Çalışma
 
Vergi Gelirleri ve E-Uygulamalar Kayıtdışı Ekonominin Azaltılmasında Etkili midir?
 
Enflasyonla Mücadelede Katma Değer Vergisi: VAR Analizi
 
Türkiye’de Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği: Fourier Fonksiyonlu Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Kanıtlar
 
Devletin İç ve Dış Borçlanmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
 
Türkiye’de Kamu Maliyesinde Dönüşüm ve Yerel Yönetişim: Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Yerel Yönetimlere Aktarılan Paylar Çerçevesinde Ampirik Temelli Analiz (2007-2019)
 
Belediyelerde Yaşanan Ecrimisil Sorunu Bağlamında Selçuk Belediyesi Örneği
 
Yapay Sinir Ağo Modeliyle Kamu Kesimi Çevre Koruma Harcamalarının Tahmini: Uşak İli İçin Bir Uygulama
 
N11 Ülkelerinde Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Boostrap Panel Nedensellik Testinden Bulgular
 
Examining Us Dollar Index (DXY) Movements by Monte Carlo Simulation
 
Sosyal Sigortaların Kapsayıcılık Düzeyleri ile Üretim Değerleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Uygulama
 
2008 Krizi Sonrası Türkiye’de Döviz Kurunu Etkileyen Seçilmiş Değişkenlerin Yapısal Kırılmalı Analizi
 
Çimento Sektörü Firmalarının Finansal Performanslarının Kriz Dönemlerine Olan Tepkisinin Oran Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
 
Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a Geçiş ve Yapay Zekanın Dijital Finans Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
 
Finansal Performans Etkinliği Ölçümü İçin Veri Zarflama Analizi Yöntemi
 
Müşteri Deneyimi, Sadakati ve Memnuniyeti Üzerine Ampirik Bir Çalışma
 
Akademisyenlerin İnternet Kabulü ile İlgili Davranışları ve Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Üniversitelerde Bir Araştırma
 
Üniversite Öğrencilerinin Finansal Risk Alma Eğilimine Etki Eden Faktörler
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde ( KOBİ’LER) Muhasebe Bilgilerinin Kullanımı, Ardahan İli Örneği
 

Ayrıca Kontrol Et

İnsan Kaynaklarından Mektuplar 2 pdf oku

İnsan Kaynaklarından Mektuplar 2Çeşitli seminer ve etkinliklerde öğrenci arkadaşlara gelecek hakkında tavsiye ve paylaşımlarda bulunurken …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir