Anasayfa / Ekonomi / İpek Yolunda Türklerin İktisadi Ve Ticari Hayatı pdf oku

İpek Yolunda Türklerin İktisadi Ve Ticari Hayatı pdf oku

İpek Yolunda Türklerin İktisadi Ve Ticari Hayatı
Hunlardan Gök Türklere, Gök Türklerden Uygurlara, Uygurlardan Kırgızlara, Oğuzlardan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlıya kadar geçen dönemi ana hatları ile yazdıktan sonra, bugünkü kardeş Türk Cumhuriyetlerinin halklarını teşkil eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Doğu Türkistan Türklerinin tarihlerini de bütün yönleri ile ele alıp yazdım.
Bu çalışmada, kardeşlerimizin iktisadi ve ticari hayatlarını, dünü ve bugünü ile ortaya koymaya çalıştım. Ayrıca, Rusya ile Çin’in bölgeyi ve kardeşlerimizi nasıl sömürdüğünü de anlatmaya çalıştım. Son olarak da kardeş cumhuriyetlerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini belgeleri ile ortaya koymaya çalıştım.
Bu çalışmada ana hatlarıyla anlatmaya çalıştığım “İpek Yolunda Türklerin İktisadi ve Ticari Hayatı”, yeniden canlandırılabilir mi? Diğer bir ifade ile “Tarihi İpek Yolu” yeniden ticaret hayatımızda yerini alabilir mi? Pek çok ülkenin, özellikle Türkiye ile kardeş Türk Cumhuriyetleri’nin, iktisadi ve ticari hayatına önemli katkı sağlayacağı tahmin edilen bu projenin gerçekleşmesi mümkün mü?

Ayrıca Kontrol Et

İhracatta Marka Teşvikleri ve Uluslararası Pazarlama Performansına Etkisi pdf oku

İhracatta Marka Teşvikleri ve Uluslararası Pazarlama Performansına EtkisiÜlke ekonomilerinin uluslararası rekabetçiliğini artırmada ihracat önemli bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir