Anasayfa / Ekonomi / İşletme Alanında Nicel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği pdf oku

İşletme Alanında Nicel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği pdf oku

İşletme Alanında Nicel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Bilimsel araştırmanın gün geçtikçe önem kazanmasıyla birlikte sosyal bilimler alanında Bilimsel Araştırma ile ilgili yayınların hızla arttığı gözlemlenmektedir. Ancak İşletme dalı özel bir dal olarak ele alındığında Business Research kapsamında kaynak eksikliğinin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma diğer araştırma alanlarında da kullanılan bilimsel araştırma sürecine ilişkin bilgilere yer vermekle beraber, temel amaç işletme alanına yönelik bu eksikliği gidermek ve İşletme alanının odak noktası olan karar vermeye yönelik bir bilimsel araştırma sürecini ele almaktır. Bu nedenle çalışmada hangi yaklaşım, hangi yöntem, hangi örneklem, hangi veri toplama türü, hangi analiz türü vb. karar vermeye yönelik sorulara cevap verilmesine odaklanılmıştır. Çalışma 8 temel kısımdan oluşmaktadır. Çalışmayı kısımlara ayırmadaki düşünce, sürecin herbir aşamasının işlevselliklerinin dikkate alınmasını sağlamaktır. Bu bakış açısıyla oluşturulan kısımlar aşağıda belirtildiği şekilde ele alınmıştır. Birinci kısımda Bilimsel Araştırmanın Temelleri ile Bilimsel Araştırmalarda Etik konusu hakkında bilgi verilmiştir. İkinci kısımda genelde karar vericilere ve özelde yöneticilere yönelik olarak İşletme Araştırmaları ayrı bir bölüm olarak açıklanmıştır. Üçüncü kısımda Bilimsel Araştırma Süreci ile birlikte Araştırma Önerisi ve İşletme Sorunlarına Yönelik süreç açıklanmıştır. Dördüncü kısımda Konu Belirlenmesi ve Literatür Taramasına yönelik bilgiler verilmiştir. Beşinci kısımda Araştırma Dili başlığı ile birlikte Kavramsal ve Teorik Çerçeve konusuna ayrılmıştır. Altıncı kısımda Araştırma Tasarımı ele alınmıştır. Çalışmanın büyük bir kısmını kapsayan bu kısımda Yöntem Belirleme, Ölçek ve Ölçeklendirme, Örneklem ve Örnekleme, Veri Toplama gibi çalışmanın odak noktalarını oluşturan konulara ilişkin bilgi verilmiştir. Yedinci kısım İstatistiksel Analizlerin açıklandığı kısımdır. Bu kısım çalışmalarda Analiz kısmında ihtiyaç duyulan bilgilerin verildiği kısımdır. Çalışmanın analizine yönelik olarak da İstatistik ve Bilimsel Araştırma ilişkisi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra Ön Veri Analizi, Betimleyici Analizler ve İstatistiksel Analiz Teknikleri başlığı altında Farklılık Analizleri (Hipotezler), İlişkisel Analizler (Korelasyon) ve Nedensel Analizleri (Regresyon) işlenmiştir. Ayrıca analizlerin bir uzantısı olarak görülen Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri de bu kısımda ele alınmıştır. Bu analizler aslında oldukça kapsamlı İstatistiksel alt yapı bilgisi gerektiren analizlerdir. Ancak kitabın odak noktası bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin tanıtımından ziyade kullanımı olduğundan, bu analizlerin teknik alt yapısının açıklanması yerine temel olan analizler üzerinden hangi durumda hangi yöntemlerin kullanılması kararı üzerine odaklanmıştır. Tüm bu analizler SPSS komutları üzerinden çıktıların yorumlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Sekizinci kısım Raporlama ve Sunumun yer aldığı kısımdır. Bu kısmın birinci bölümünde Raporlamaya ilişkin genel bilgiler verilerken ikinci bölümünde gerçekleştirilen araştırmanın ve yazılan raporun ardından çalışmanın Sunulmasına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Ayrıca Kontrol Et

Kriz Yönetiminde İletişim Stratejileri pdf oku

Kriz Yönetiminde İletişim StratejileriKriz Yönetiminde İletişim Stratejileri; işletmenin varlığını tehdit eden beklenmedik durumlar karşısında iletişim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir