Anasayfa / Ekonomi / Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 1- Muhasebe pdf oku

Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 1- Muhasebe pdf oku

Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 1- Muhasebe
The Effect of Accounting Information Systems on Companies
 
Adoption of the International Financial Reporting Standards in Emerging Economies: The Case of Turkey
 
Muhasebenin Teorisi ve Tarihi Gelişimi
 
Muhasebe ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanımının Önündeki Engeller ve Potansiyel Uygulama Riskleri
 
Muhasebede Hile: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
 
 
Muhasebe Meslek Mensuplarının Rol Belirsizliği ve İş Tatmini İlişkisinde Etik İklim ve Etik Tutumun Rolü
 
Muhasebeci Perspektifinden E-Vergi Beyanname Uygulamasının  Mesleki Tatmini ve Sistemi Kullanma Niyeti Üzerine Etkisi
 
Muhasebe Öğretiminde Etik Davranışı ve Etik İkilem: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
 
Yeni Teknolojilerin Muhasebe Profesyonellerinin Sahip Olması Gereken Beceri ve Yetkinliklere Etkileri ve Muhasebe Mesleğinin Geleceği
 
Sürdürülebilir Kaynak ve Atık Yönetimi İçin Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi
 
Bankacılık Sektöründe Adli Muhasebe Algısı ve İhtiyacı
 
Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Konusunun BOBİ FRS ve MSUGT Açısından İncelenmesi: Örnek Olay Çalışması
 
Duran Varlıkların TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi
 
Belediyelerde Muhasebe Sistemi, Organizasyonu ve Uygulamaları
 
Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Sürecine Genel Bakış
 
Uluslararası Eğitim Standartları Çerçevesinde Türkiye’de Muhasebe Eğitimi ve Covid-19 Pandemisinin Sürece Etkileri
 
Sayım ve Tesellüm Farklarının Tek Düzen Hesap Planı ile Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı Açısından Karşılaştırılması
 
Türkiye’deki Raporlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Gerçeğe Uygun Değer ile Ölçüm
 
İhtiyari Tahakkuklar Denetim Kalitesini mi Yoksa Finansal Raporlama Kalitesini mi Ölçer?
 
BDS701 Kapsamında Kilit Denetim Konularının Raporlanması: BIST100 Endeksinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
 
Kazanç Yönetimi ile Yönetim Karakteristikleri ve Karlılık Oranları İlişkisinin Borsa İstanbul’da Test Edilmesi
 
Kripto Varlıkların MSUGT ve UFRS Kapsamında Raporlanması

Ayrıca Kontrol Et

İnsan Kaynaklarından Mektuplar 2 pdf oku

İnsan Kaynaklarından Mektuplar 2Çeşitli seminer ve etkinliklerde öğrenci arkadaşlara gelecek hakkında tavsiye ve paylaşımlarda bulunurken …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir