Anasayfa / Ekonomi / Pazarlama Araştırması pdf oku

Pazarlama Araştırması pdf oku

Pazarlama Araştırması
• Pazarlama Araştırmasının Niteliği
• İşletmelerde Pazarlama Araştırması Hizmeti Veren Kuruluşlar
• Araştırma Süreci: Problemin Teşhisi ve Tanımlanması Veri Kaynaklarının Belirlenmesi, Örnekleme Yöntemleri, Anket Yöntemleri, Gözlem Yöntemi, Deney Yöntemi, Projeksiyon Yöntemi, Ölçekleme Yöntemi, Verilerin Toplanması, Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu, Kodlama, Verilerin Sayımı, Verilerin Analizi ve Yorumu, Parametrik Olmayan Hipotez Testleri, Ki-Kare Analizi, Wilcoxon Testi, Mann-Whitney U Testi, Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi, Faktör Analizi, Ayırma Analizi
• Araştırma Denetimi: Basit Tasarruf Yöntemi, Net Bugünkü Değer Yöntemi, Bayesian Analizi, Araştırma Projelerinin Denetimi (Denetim Listeleri-Akım Analizi-Gantt Cetveli-Pert Ağları)
• Pazarlama Araştırması Uygulamaları: Tüketici Araştırması, Mamul Araştırması, Dağıtım Kanalı ve Dağıtım Giderleri Araştırması, Reklam Araştırması, Satış Araştırması, Fiyatlama Araştırması, Pazar Analizi, Güdü Araştırması, Ambalajlama Araştırması, Dış Pazar Araştırması, Rekabet Üstünlüğü Araştırması, Marka Değeri Araştırması, Tüketici Tatmin Araştırması

Ayrıca Kontrol Et

Mikroiktisat & Eleştirel Bir Kılavuz pdf oku

Mikroiktisat & Eleştirel Bir KılavuzBu kitap, iktisatla ilgilenen okurlar ve öğrenciler için, ana akım mikroiktisadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir