Anasayfa / Ekonomi / Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar pdf oku

Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar pdf oku

Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar
Philips Eğrisi: Gelir Grupları İtibariyle Betimsel Bir Analiz
 
Türkiye’de Siyasi İstikrar Ekonomi İlişkisi:  2002 Sonrasına Bir Bakış
 
Türkiye’de Gelir Hareketliliği: Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerine Etkisi
 
Covid-19 Salgınının Türkiye Ekonomisine Sektörel Etkileri
 
Koronavirüs Salgın Krizinin Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
 
İhracata Teşvikler Kapsamında Türkiye’nin Seçilmiş Ülkelerle Dış Ticaretinin Karşılaştırılması
 
Ziye Gökalp ve Osmanlı – Türkiye İktisat Antropolojisinin Temelleri
 
Güvenlik Birimlerine Gelen Çocukların Durumu, Ekonomiye Etkileri ve Çözüm Önerileri
 
Bilgi Çağında Yeni Bir Tüketim Alışkanlığı Olarak Paylaşım Ekonomisi ve İstihdam Üzerindeki Etkileri
 
Dünden Bugüne Fonksiyonel Maliye Anlayışı
 
Dijitalleşmenin Kamu Personel İstihdamına Yansımaları
 
Ekonomik Özgürlük ve Vergilendirme Yetkisi Kapsamında Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
 
Maslow  İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Katma Değer Vergisi Oranlarına İlişkin Yeni Bir Öneri: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
 
Maliye Politikası Aracı Olarak Vergi Teşviklerinin Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Olarak Değerlendirilmesi
 
Türkiye’de Maliye Politikası Aracı Olarak Yatırım Yolu ile Vatandaşlık Programı
Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yapılan Yasal Değişikliklerin Mali Yapılarına Etkileri
Sosyal Koruma ve Sosyal Koruma Harcamaları Türkiye ve OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme
Ters İnovasyon: Türkiye İçin Mümkün mü?
Pozitif Dışsallık Olarak Atık Yönetimi ve Ekonomisi
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kavramsal Gelişimi ve Bir Yaklaşım Önerisi
A Review Hedging Derivatives and Insurance-Linked Securities (ILS) from Cyber Risk
 
Finansal Kurumların Siber Suçlara Maruz Kalması: Yargıtay Kararları Işığında Bir İncelemeİslami ve Konvansiyonel Davranışsal Finansın Eleştirel Kaynak İncelemesi
Türkiye’de Katılım Bankalarında Karlılığa Etki Eden Faktörlerin Tespiti İçin Panel Veri Analiz Yönteminin Uygulanabilirliği
Blockchain Applications in Maritime Sector
COVID-19 Salgınının Türkiye’nin CDS Primleri ve Borsa Endeksleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
 

Ayrıca Kontrol Et

İnsan Kaynaklarından Mektuplar 2 pdf oku

İnsan Kaynaklarından Mektuplar 2Çeşitli seminer ve etkinliklerde öğrenci arkadaşlara gelecek hakkında tavsiye ve paylaşımlarda bulunurken …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir