Anasayfa / Ekonomi / Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehin Sözleşmesi ve Hükümleri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:17 pdf oku

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehin Sözleşmesi ve Hükümleri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:17 pdf oku

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehin Sözleşmesi ve Hükümleri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:17
6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun (TRK) amaçlarından birkaçı; genel gerekçede belirtildiği üzere, KOBİ’lerin “finansmana erişim güçlüğü” önündeki engellerin kalındırılması, KOBİ’lerin “finansmana erişiminin kolaylaştırılması” ve KOBİ’lerin “rekabet güçlerinin arttırılmasının” sağlanmasıdır. KOBİ’lerin ülkemiz ekonomisi içindeki yoğun etkileri göz önüne alındığında, KOBİ’lere TRK ile finansmana erişimde önemli kolaylık sağlanması, ülkemiz ekonomisi açısından büyük bir yarar sağlayacağı muhakkaktır. Bu kolaylaştırmanın sağlanması için, selefi 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunundan farklı olarak, TRK ile taşınır rehin hukukunda teslimsiz rehin hakkına ilişkin önemli değişiklikler yapılmış ve birçok yenilik yapılmıştır. Bu değişiklikler ve yenilikler beraberinde tartışmaları da getirmiştir.
Gelir getirici faaliyetlerde ve ticari faaliyetlerde bulunan kimselere finansmana erişimde önemli kolaylıklar sağlayan TRK’nın yürürlüğe girmesi ile, rehin hukukunun önemli bir kısmını teşkil ettiği göz önünde alındığında, bu Kanun hükümlerine tabi taşınır varlıklar üzerinde kurulacak rehin hakkına ilişkin rehin sözleşmesinin detaylı bir şekilde incelenmesi hem teori hem de uygulama için büyük öneme sahiptir.
TRK, bu konuda çalışan akademisyenler, bankacılar, avukatlar, hakimler, noterler, mali müşavirler ve diğer uygulayıcılar için büyük önem arz etmektedir. Gün geçtikçe artan önemi sebebiyle TRK, ilgili yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınarak geniş hatlarıyla incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın hem öğretiye ve hem de uygulamaya katkı sağlayacağını umut ediyorum.(ARKA KAPAKTAN)
 

İçindekiler
 

Giriş

Birinci Bölüm

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehin Hakkı

I. Rehin Hakkı

II. Taşınır Rehni

III. 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

IV. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine Hakim Olan İlkeler

V. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun Kapsamı

VI. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması
 

İkinci Bölüm

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa Göre Rehin Sözleşmesi, Rehin Hakkının Tesis Edilmesi ve Rehin Hakkının Sırası

I. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği

II. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Sözleşmesinin Tarafları

III. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Sözleşmesinin Şekli, Tescili ve İçeriği

IV. Sicile Tescil Edilen Rehin Hakkının Sırası
 

Üçüncü Bölüm

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa Göre Rehin Sözleşmesi Konusu Taşınır Varlıklar

I. Rehin Konusu Taşınır Varlıklar
 

Dördüncü Bölüm

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa Göre Rehin Sözleşmesinin Hükümleri ve Sona Ermesi

I. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Sözleşmesinin Hükümleri

II. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Sözleşmesinin Sona Ermesi

Sonuç
 

Kaynakça

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Ekonomisinde Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar pdf oku

Sağlık Ekonomisinde Teorik ve Uygulamalı ÇalışmalarİçindekilerBÖLÜM I – Covid 19 Pandemisinin Enerji Piyasası Üzerindeki Etkileri: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir