Anasayfa / Ekonomi / Türkiye Ekonomisi & Kuram – Tarih – Politika pdf oku

Türkiye Ekonomisi & Kuram – Tarih – Politika pdf oku

Türkiye Ekonomisi & Kuram – Tarih – Politika
Türkiye ekonomisini “yapısal”, “sektörel”, “döngüsel” ve “küresel” konular/sorunlar/meseleler bağlamında ve dört ana kesimde inceleyen elinizdeki bu eser Türkiye’nin her bölgesinden çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan 28 akademisyenin kendi anabilim dalları sınırları içinde yazdıkları 23 farklı bölümden oluşmaktadır.
 
Kitabın adından da anlaşılacağı gibi, işlenen her konunun önce “kuramsal kavramsal çerçevesi” sunulmuş, ardından Türkiye’yi ilgilendiren “tarihsel gelişmeler” ve “iktisat politikaları” ortaya konulmuştur.
 
Kitabımızda, benzeri kitaplarda olmayan konulara da yer verilmiştir. Ekonomik büyüme-kalkınma, istihdam-işsizlik, para-enflasyon, yoksulluk-gelir bölüşümü, vergi, bütçe, dış ödemeler, borçlar, tarım, sanayi, hizmetler, enerji, özelleştirme, mali krizler, Avrupa Birliği, nüfus ve göç hareketleri gibi geleneksel konuların yanısıra; ilk olarak burada kamu-özel işbirliği modeli, nükleer enerji, doğal afetler, deprem, terörizm, çevre kirliliği, küresel endeksler, COVID-19 salgını gibi sorunların ve yeni gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri de ele alınmıştır. Böylece üniversitelerimizde başta lisans (iktisadi, idari ve siyasal bilimler fakülteleri İİBF-SBF) ve lisansüstü (sosyal bilimler enstitüleri SBE) düzeyindeki öğrencileri ve akademisyenleri olmak üzere tüm okur kitlesinin Türkiye ekonomisini temel ve yan çeperleri ile birlikte tanımalarına ve tartışmalarına katkı sağlanmak istenmiştir.
 
Kesim 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL GÜNDEMİ
1. İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA / Mehmet Kaya
2. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK / Bilge Afşar
3. PARA VE ENFLASYON / İlhan Eroğlu
4. YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI / Özlem Durgun – İrem Yalkı Berker
5. VERGİ DÜZENİ / Özge Uysal Şahin
6. DEPREM VE ETKİLERİ / Beyza Taşkın
 
Kesim 2: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL GÜNDEMİ
7. TARIM VE GIDA / Halis Akder
8. SANAYİ VE SANAYİLEŞME / Murat Yülek – Mete Han Yağmur
9. ENERJİ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ / Tuba Şahinoğlu
10. MODERN HİZMET SEKTÖRLERİ / M. Behzat Ekinci
 
Kesim 3- TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÖNGÜSEL GÜNDEMİ
11. BÜTÇE AÇIĞI / İlter Ünlükaplan
12. ÖDEMELER DENGESİ / Halil Seyidoğlu
13. İÇ VE DIŞ BORÇLAR / İbrahim Halil Sugözü – Sema Yaşar
14. ÖZELLEŞTİRME VE UYGULAMALARI / Ayhan Sarısu
15. KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ / Uğur Emek
16. MALİ KRİZLER / Erdal Arslan
17. DOĞAL AFETLER VE YÖNETİMİ / Sevda Akar
 
Kesim 4- TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL GÜNDEMİ
18. NÜFUS VE GÖÇ / Bilge Köksel
19. TERÖR/İZM VE ETKİLERİ / Serkan Kekevi
20. ÇEVRE KİRLİLİĞİ / Özlem Kırlı – Cem Baydur
21. NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ / Şule Ergün – Veda Duman Kantarcıoğlu
22. AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ / Erol Esen
23. KÜRESEL ENDEKSLER VE EKONOMİ-POLİTİK GELECEK / İrfan Kalaycı

Ayrıca Kontrol Et

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar pdf oku

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar*Yetenek Yönetimi *İş Hayatında Duygusal Zeka *Çift Kariyerli Eşler (Aileler) Sorunu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir