Anasayfa / Ekonomi / Türkiye Ekonomisinin Sektörler Arası Girdi-Çıktı Analizi pdf oku

Türkiye Ekonomisinin Sektörler Arası Girdi-Çıktı Analizi pdf oku

Türkiye Ekonomisinin Sektörler Arası Girdi-Çıktı Analizi
Ekonomilerdeki olgu veya değişimlerin etkilerini anlamak ve açıklamak için çok sayıda teknik veya yöntem geliştirilmiştir. Ne var ki, tüm bu yöntemlerin amacı asıl itibarıyla aynı olsa ve bazı durumlarda da birbirlerinin modifikasyonu veya açılımı olsalar dahi aralarında yaklaşım, matematiksel yapı, varsayımlar, ortaya konulan çıktılar ve maliyet bakımından göz ardı edilemez farklılıklar bulunmaktadır. Bu yüzden de farklı yöntemlerle elde edilmiş çözümleme sonuçlarının karşılaştırılabilirliği, eğer mümkün olsa dahi, dikkatle ele alınması gereken bir nokta olmaktadır.
Ekonomik Etki Çözümlemesi amacıyla başvurulan yöntemler çok çeşitli olmakla beraber bunlar ekonometrik yöntemler, gelir-harcama (Keynes Çarpanı) modeli, ekonomik temel çözümlemesi ve Girdi-Çıktı (G-Ç) modeli, olarak gruplandırılabilir.
Girdi-Çıktı (G-Ç) analizi, kompleks bir ekonomik sistem (örneğin bölgesel veya ulusal ekonomi) içindeki çeşitli sektörlerin karşılıklı ilişkilerini sistematik olarak nicelleştirme metodu olarak tanımlanabilir. Bu nicelleştirme sürecinde oluşturulan G-Ç tabloları, ulusal ekonominin tüm sektörleri arasında belirli bir dönemde (örneğin bir yıl içinde) gerçekleşen mal ve hizmet akışlarını ortaya koyar.

Ayrıca Kontrol Et

Vergi İncelemelerinde Muhasebe Revizyonu pdf oku

Vergi İncelemelerinde Muhasebe Revizyonu… vergisel olayların çeşitliliği, muhasebe mesleğinin standartlara bağlı olması ve giderek uluslararası …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir